close
تبلیغات در اینترنت
دستورالعمل ارائه خدمات توانبخشی در منزل به معلولان ذهنی
loading...

behzistyar-بهزیست یار

یکشنبه, ۶ اردیبهشت ۱٣٨٨ ۱٣:۴۱ دستورالعمل ارائه خدمات توانبخشی در منزل به معلولان ذهنی تعریف: این فعالیت به ارائه خدمات توانبخشی (فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، روانشناسی، مددکاری، پرستاری، پزشکی) در محل زندگی معلول ذهنی(ترجیحا معلولان شدید و خیلی شدید) اطلاق می گردد که هدف در دسترس نمودن خدمات توانبخشی برای معلولان ذهنی می باشد. 1- فعالیت ارائه خدمات توانبخشی در منزل توسط مراکز فعال غیردولتی روزانه و یا شبانه روزی  معلولان ... تعریف: این فعالیت به ارائه خدمات توانبخشی (فیزیوتراپی، کاردرمانی،…

دستورالعمل ارائه خدمات توانبخشی در منزل به معلولان ذهنی

بهاری گل بازدید : 498 سه شنبه 25 بهمن 1390 نظرات ()
یکشنبه, ۶ اردیبهشت ۱٣٨٨ ۱٣:۴۱
دستورالعمل ارائه خدمات توانبخشی در منزل به معلولان ذهنی
تعریف: این فعالیت به ارائه خدمات توانبخشی (فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، روانشناسی، مددکاری، پرستاری، پزشکی) در محل زندگی معلول ذهنی(ترجیحا معلولان شدید و خیلی شدید) اطلاق می گردد که هدف در دسترس نمودن خدمات توانبخشی برای معلولان ذهنی می باشد. 1- فعالیت ارائه خدمات توانبخشی در منزل توسط مراکز فعال غیردولتی روزانه و یا شبانه روزی  معلولان ...

تعریف:
این فعالیت به ارائه خدمات توانبخشی (فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، روانشناسی، مددکاری، پرستاری، پزشکی) در محل زندگی معلول ذهنی(ترجیحا معلولان شدید و خیلی شدید) اطلاق می گردد که هدف در دسترس نمودن خدمات توانبخشی برای معلولان ذهنی می باشد.
1- فعالیت ارائه خدمات توانبخشی در منزل توسط مراکز فعال غیردولتی روزانه و یا شبانه روزی  معلولان ذهنی متقاضی این فعالیت با تائید بهزیستی استان ارائه می گردد.
2- رسیدگی به شکایات و تخلفات این فعالیت  نیز همانند مراکز روزانه خواهد بود.
3-پذیرش معلولان این فعالیت از طریق معرفی مرکز پذیرش و هماهنگی یا کمیته توانبخشی استان می باشد.
4- در این فعالیت تیمی متشکل از (کاردرمانگر، فیزیوتراپیست،گفتاردرمانگر،روانشناس،مددکار،پزشک وپرستار) جهت انجام فعالیت های توانبخشی، آموزش خانواده ، نظارت بر نحوه مراقبت در منزل با برنامه ریزی و هماهنگی کارشناس مسئول مربوطه به محل زندگی  معلولان ذهنی مراجعه می نمایند.

5- مرکز مؤظف است ارائه خدمات توانبخشی در منزل نسبت به بکارگیری یک نفر کارشناس مسئول تمام وقت اقدام نماید. ضمن اینکه  کارشناس مسئول می تواند یکی از اعضای تیم توانبخشی در منزل باشد.
6- نحوه مراجعه اعضای تیم تخصصی به صورت گروهی و یا جدا از هم بوده و با هماهنگی و برنامه ریزی کارشناس مسئول  صورت می گیرد.
7-اختصاص فضایی حداقل به ابعاد( 4*5) جهت استقرار کارشناس مسئول و تیم سیار و پرونده ها الزامی است.
8-تجهیزات این بخش بسته به نیاز با نظر کارشناس مربوطه در تیم تخصصی سیار تعیین می گردد.
9-اعضای تیم ملزم به تهیه گزارش مکتوب از اقدامات انجام شده شامل ارزیابی اولیه،تعین اهداف و برنامه های توانبخشی وارزشیابی نهایی  جهت درج در پرونده معلولان میباشند.

10- میزان شهریه و یارانه معلولان مربوط به این فعالیت مطابق تعرفه اعلام شده از سوی هیئت وزیران و ابلاغ توسط سازمان بهزیستی در مراکز روزانه خواهد بود که بابت هر پرونده ارجاعی به مرکز پرداخت می گردد.

تکمیل فرمهای مراکز ارائه خدمات توانبخشی معلولان ذهنی در منزل

با توجه به ضرورت رعایت استانداردها وضوابط مندرج در آیین نامه تأسیس مراکز ارائه خدمات  جامع توانبخشی معلولان ذهنی و همچنین یکسان سازی فرمهای مراکز مذکور،کلیه فرمهای الزامی (به پیوست 9 فرم در این مجموعه آورده شده است(به شرح ذیل می باشد:


فرم شماره 1: نمونه فرم ارزیابی اولیه معلولان ذهنی
در اولین مراجعه فرم شماره 1توسط تیم ارزیابی اولیه متشکل از کارشناسان توانبخشی شامل 1-  یک نفر پزشک عمومی2-پرستار 3- یک نفر کارشناس توانبخشی، فیزیوتراپیست یا کاردرمانگر 4- یک نفر کارشناس توانبخشی، روانشناس 5- مددکار علوم اجتماعی6- گفتار درمانگر تکمیل شود
بدیهی است: درصورت وجود نسخه معتبر پزشک ارائه خدمات توانبخشی بر اساس دستور پزشک قابل انجام می باشد.
 درصورت نداشتن نسخه معتبر پزشک، جهت اخذ شرح حال پزشکی معلولان ذهنی و تعیین خدمات توانبخشی مورد نیاز برای معلولان ذهنی ، اعزام تیم ارزیابی اولیه به منزل معلولان ذهنی الزامی می باشد.
 خدمات توانبخشی قابل ارائه به معلولان ذهنی می بایست براساس فرم تکمیل شده ارزیابی اولیه ( فرم شماره 1   ) و یا نسخه پزشک معالج تنظیم گردد.

فرم شماره 2 :نمونه فرم قرارداد بین خدمت گیرندگان و مراکز ارائه خدمات توانبخشی به معلولان ذهنی در منزل
تکمیل فرم قرارداد بین مرکز و خانواده معلولان ذهنی  وبایگانی آن الزامی است

فرم شماره 3: فرم پرسشنامه پرسنل اعزامی ( ارائه دهندگان خدمت  )
این فرم پس از تکمیل در پرونده هر یک از پرسنل تخصصی می بایست بایگانی گردد.

فرم شماره 4 : گزارش نحوه و سیر ارائه خدمات مراقبتی و توانبخشی به معلولان ذهنی در منزل
این فرم توسط نیروهای تخصصی اعزامی به منزل معلولان ذهنی  در هر بار مراجعه تکمیل و به مدیر مسئول مرکز تحویل خواهد شد.
در بند ب شماره5 منظور از" نوع تخصص" : قید کردن عناوین اعضای تیم توانبخشی می باشد برای مثال پزشک ، فیزیوتراپیست و....
در بند ج .شماره1 منظور از واژه تشخیص/مشکل اصلی، در صورت ویزیت پزشک تشخیص پزشک قید شودو در صورتی که درمانگر حاضر شود ،منظور مشکل اصلی معلولان ذهنی از نظر درمانگر میباشد.
دربند ج شماره 2 منظور از" نوع خدمت ارائه شده" در صورت ویزیت پزشک ویزیت ذکر شود در صورت ویزیت کادر توانبخشی غیر پزشک نوع خدمت ارائه شده قید شود برای مثال در صورت حضور کارشناس روانشناسی ، روانشناسی قید شود.
دربند ج شماره 4 منظور از" اقدامات لازم و پیگیری" : نوع اقدامات انجام شده قید شود برای مثال در صورت حضور فیزیوتراپیست نوع دستگاه و اقدامات انجام شده قید شود.
 دربند ج شماره 3 منظور از "سیر پیشرفت" :  در صورتی که اولین جلسه توانبخشی باشد خط تیره کشیده شود در صورتی که بیش از یک جلسه باشد باید بهبودی یا عدم بهبودی بیمار یا بدتر شدن وضعیت بیمار با سه واژه بهتر است ، تغییری نکرده، بدتر شده است لحاظ  شود.

 فرم شماره 5: ارائه خدمات توانبخشی معلولان ذهنی در منزل ....ماه مرکز ....
: در ستون "نوع هزینه"در صورت یارانه ای یا آزاد بودن علامت × لحاظ شود در صورتی که خانواده به صورت آزاد پرداخت کرده است علاوه بر علامت × در قسمت مشارکت خانواده  میزان هزینه به هزار ریال قید شود.همچنین اگر معلول ذهنی علاوه بر یارانه مبلغی پرداخت مینماید در ستون مشارکت خانواده ذکر شود
دیگرواژه ها وعبارات مانند فرم شماره 4 میباشد  این فرم پس از جمع بندی مندرجات فرم شماره 4 تکمیل شده توسط اعضای تیم توانبخشی تکمیل و پس از تائید مدیر مسئول مرکز باید مورد تائید سرپرست معلول ذهنی قرار گیرد و در بایگانی مرکز موجود باشد.
فرم شماره 6 : خدمت گیرندگان مرکز ارائه خدمات توانبخشی معلولان ذهنی  در منزل ..................... به تفکیک نوع خدمات ارائه شده در ........... ماه، سال .............

پس از تکمیل فرم شماره5و مشخص شدن تعداد و نوع خدمات ارائه شده به هر معلول ذهنی  ، برای تمامی معلولان ذهنی خدمت گرفته از مرکز به تفکیک نوع خدمت و تعداد جلسات این فرم تکمیل و پس از تائید توسط مدیر مسئول مرکز می بایست جهت تائید به بهزیستی شهرستان ارسال شود بدیهی است کارشناس بهزیستی شهرستان پس از تائید به بهزیستی استان ارسال خواهد کرد. لازم است تصویر این فرم در بایگانی مرکز موجود باشد
فرم شماره 7: میزان هزینه پرداختی و تعداد  افراد سرویس گرفته از بخش ارائه خدمات توانبخشی معلولان ذهنی در منزل استان .................... به تفکیک مرگز  سال ........................ (مبلغ به هزار ریال)
این فرم توسط کارشناس مسئول معلولان ذهنی استان تکمیل وپس از تأیید به بهزیستی کشور ارسال شود

فرم شماره8 : نمونه فرم ثبت روزانه مشخصات افراد خدمت گرفته در مرکز
مدیر مسئول مرکز موظف است جهت ثبت مشخصات افراد خدمت گرفته در هر روز مشخصات افراد خدمت گرفته را طبق فرم نمونه تکمیل ودر یک مجموعه (دفتر،ذونکن،.....)نگهداری نماید.

فرم شماره 9 :  نمونه فرم مشخصات تیم توانبخشی به تفکیک نوع تخصص  وتعداد افراد خدمت گیرنده مرکز........ نیمه اول / دوم سال .......
این فرم جهت مشخص نمودن تعداد و اسامی اعضای تیم توانبخشی وتعداد معلولان ذهنی  خدمت گرفته از مرکز باید تکمیل و پس از تائید بهزیستی شهرستان به بهزیستی استان ارسال شود.
بدیهی است تصویر این فرم نیز باید در بایگانی مرکز موجود باشد.


 
فرم شماره 1
تاریخ :
شماره پرونده :
نمونه فرم ارزیابی اولیه معلول ذهنی
الف)مشخصات معلول ذهنی :
نام :   نام خانوادگی :   جنس:  تاریخ تولد:   محل تولد:
شماره شناسنامه : کد ملی:                  صادره :   شغل:  وضعیت بیمه:
شماره تماس و آدرس  محل سکونت معلول ذهنی :
ب)افرادیکه معلول ذهنی با آنها زندگی می کند و سطح تحصیلات آنها :
1-
2-
3-

ج)گزارش گروه توانبخشی :
1) گزارش پزشک  (وضع عمومی معلول ذهنی – تشخیص اولیه – خدمات پزشکی وپرستاری مورد نیاز)

 


2) گزارش مددکار یا روانشناس (خدمات مشاورهای مورد نیازو ارجاعات لازم):

 


3) گزارش سایر کارشناسان توانبخشی (فیزیوتراپیست، کاردرمانگر، گفتاردرمانگرو ..........):

 

 مطالب فوق مورد تائیداست (مهر و امضاء)
  پزشک:     روانشناس :       مددکار           سایر کارشناسان با ذکر نوع تخصص:
                        
امضاءیااثرانگشت سرپرست یا قیم معلول ذهنی
شماره تماس وآدرس مؤسسه :

 

 

 
فرم شماره2
تاریخ
شماره پرونده :
نمونه فرم قرارداد بین خدمت گیرندگان و مراکز ارائه خدمات توانبخشی به معلولان ذهنی در منزل


مشخصات معلول ذهنی :
نام :   نام خانوادگی :   جنس:  تاریخ تولد:   محل تولد:
شماره شناسنامه : کد ملی:                   صادره :   وضعیت تأهل:  شغل:
وضعیت بیمه :
شماره تماس وآدرس محل سکونت :
مشخصات سرپرست / قیم معلول ذهنی
نام :    نام خانوادگی :   جنس :  تاریخ تولد :  محل تولد :
شماره شناسنامه :  صادره :   وضعیت : تأهل :
نسبت با معلول ذهنی :
آدرس و تلفن محل سکونت :
آدرس و تلفن محل کار :

توضیحات : براساس اعلام نیاز آقا / خانم    که در این قرارداد معلول ذهنی نامیده می شود و اطلاعات مندرج در فرم ارزیابی اولیه معلول ذهنی که توسط تیم توانبخشی تکمیل گردیده است یا نسخه معتبر پزشک ،خدمات مورد نیاز معلول ذهنی شامل موارد:
1-
2-
3-
4-
برآورد گردیده است که هزینه مذکور از طرف سرپرست ویا قیم معلول ذهنی یا سازمان بهزیستی  قابل پرداخت می باشد.
تبصره 1 : مبلغ ذکر شده به عنوان هزینه مدت ارائه خدمات تقریبی می باشد که براساس وضعیت فردی معلول ذهنی و نیازهای وی و یا سایر عوامل ممکن است هزینه اصلی و واقعی ، اندکی بیشتر یا کمتر از مبلغ یاد شده در این قرار داد باشد و بر همین اساس ، سرپرست ویا قیم معلول ذهنی با اطلاع از مورد اقدام به تکمیل قرار داد می نماید.
تبصره 2 : در صورتیکه سرپرست معلول ذهنی به هر علتی قبل از پایان کامل دوره خدمات ، قصد لغو و فسخ قرارداد را داشته باشند باید 24 ساعت قبل به دفتر مرکز مراجعه نموده و مراتب را کتباً اعلام نمایند تا تسویه حساب و فسخ قرارداد در اسرع وقت بعمل آید.
اینجانب   (سرپرست معلول ذهنی   ) پس از مطالعه دقیق مندرجات این قرارداد تعهد می نمایم که کلیه موارد فوق را پذیرفته و به مسئولین و مجریان مرکز اجازه می دهم آنگونه که صلاح می دانند نسبت به مراقبت / توانبخشی از   اقدام نمایند.
همچنین متعهد می گردم که امنیت و احترام پرسنل در زمانیکه در محل سکونت معلول ذهنی مشغول ارائه خدمات می باشند را تأمین و تضمین نمایم و حق هرگونه دخالت غیرمنطقی در نحوه ارائه خدمات را از خود و خانواده ام سلب نمایم.


امضاء یا اثر انگشت سرپرست معلول ذهنی :

امضاء مدیر مسئول مرکز:

آدرس مؤسسه :       تلفن تماس :

 


 
فرم شماره 3
تاریخ :
شماره پرونده :
فرم پرسشنامه پرسنل اعزامی ( ارائه دهندگان خدمت  )

 

1)  مشخصات فردی ارائه دهندگان خدمات :
الف ) نام : .......................... نام خانوادگی : ............................ نام پدر : ............................ سن : ................. جنس : مذکر  مؤنث 
تاریخ تولد : ....................... محل تولد : ................................ شماره شناسنامه : .................... صادره : ........................
وضعیت تأهل : مجرد متأهل 
شماره تلفن :
آدرس منزل : ........................................................................................................
آدرس محل کار : ..................................................................................................

2) سابقه تحصیلات و اشتغال :
آخرین مدرک تحصیلی : .................................. سال اخذ مدرک : .......................
دانشگاه محل تحصیل : ...................................

سابقه کاری خود را از زمان فارغ التحصیلی تاکنون بنویسید :
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................

3) آیا سابقه محکومیت کیفری و یا نظام پزشکی دارید ؟ بلی   خیر  
توضیحات : ..................................................................................................................................................................................................

4) آمادگی فعالیت در کدامیک از نوبتهای کاری را دارید ؟ صبح  عصر  شب 

اینجانب ................................. کلیه مندرجات فوق را تائید نموده و تعهد می نمایم. در صورت مغایرت هر کدام از موارد فوق با واقعیت حق هیچگونه اعتراضی نسبت به تصمیمات متخذه از سوی مؤسسه را ندارم. 
            امضاء و مهر
 


فرم شماره 4
تاریخ :
شماره پرونده :
گزارش نحوه و سیر ارائه خدمات توانبخشی به معلول ذهنی در منزل
« این برگ توسط نیروهای تخصصی اعزامی به منزل معلول ذهنی تکمیل می گردد »


1-نام :   2-نام خانوادگی :   3-جنس: مذکر  مؤنث            4-سال تولد:
 
5-شغل :     6-وضعیت بیمه:

7-آدرس محل سکونت معلول ذهنی :
 
ب) اطلاعات نیروی تخصصی اعزامی :

1-نام :   2-نام خانوادگی :   3-نام پدر : 
4- نوع تخصص               5 -مقطع تحصیلی: 
  
ج)سیر ارئه خدمات توانبخشی
1-تشخیص / مشکل اصلی معلول ذهنی :

2-نوع خدمت ارائه شده:
 
3-سیر پیشرفت بیماری :

4- اقدامات انجام شده برای معلول ذهنی:

  5- تاریخ ویزیت بعدی 

6-توضیحات :

 

بدینوسیله تأیید می گردد مبلغ   ریال بابت اقدامات انجام یافته فوق از سرپرست معلول ذهنی دریافت گردید.
امضاء یا اثر انگشت سرپرست معلول ذهنی      امضاء خدمات دهنده

آدرس مؤسسه :        تلفن تماس :


 
فرم شماره 5
 ارائه خدمات توانبخشی معلول ذهنی در منزل ....ماه مرکز ....

شماره پرونده
نام و نام خانوادگی معلول ذهنی
ردیف تاریخ ویزیت  تشخیص/ مشکل اصلی معلول ذهنی نوع خدمت ارائه شده اقدامات لازم و پیگیری تاریخ ویزیت بعدی سیر پیشرفت نام و امضای درمانگر یا پزشک نوع هزینه مشارکت خانواده
        یارانه ای آزاد 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

بدینوسیله اینجانب          سرپرست معلول ذهنی گواهی می نماید خدمات فوق مورد تائید می باشد.  امضاء یااثر انگشت :               
 
فرم شماره6: خدمت گیرندگان مرکز ارائه خدمات توانبخشی معلولان ذهنی در منزل ..................... به تفکیک نوع خدمات ارائه شده در ........... ماه، سال
ردیف 
خدمات

 


نام و نام خانوادگی پزشکی پرستاری فیزیوتراپی کاردرمانی گفتاردرمانی روانشناسی مددکاری سایر خدمات تخصصی جمع کل سهم سازمان مشارکت خانواده
  تعداد مراجعه مبلغ تعداد مراجعه مبلغ تعداد مراجعه مبلغ تعداد مراجعه مبلغ تعداد مراجعه مبلغ تعداد مراجعه مبلغ تعداد مراجعه مبلغ مبلغ تعداد مراجعه مبلغ  

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 جمع                   

تأیید مدیر مرکز                                                    تأیید بهزیستی شهرستان                                                                    بهزیستی استان
  مهر وامضاء                                                            مهر وامضاء                                                                              مهر وامضاء

فرم شماره7
میزان هزینه پرداختی و تعداد افراد سرویس گرفته از بخش ارائه خدمات توانبخشی معلولان ذهنی در منزل استان .................... به تفکیک مرگز 
سال ........................ (مبلغ به هزار ریال)
ردیف نام مرکز شش ماه اول  شش ماه دوم جمع
  یارانه ای غیر یارانه یارانه ای غیر یارانه یارانه ای غیر یارانه
  تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ
1    
 
        

            
3
 
            
4
 
            
5
 
            
6
 
            
7
 
            
8
 
            

جمع کل         
   

امضا ء و تائید استان :

فرم شماره8
نمونه فرم ثبت روزانه مشخصات افراد خدمت گرفته در مرکز
تاریخ
 
ردیف نام ونام خانوادگی تشخیص /مشکل اصلی معلول ذهنی شماره پرونده نوع خدمت واقدامات  ارائه شده نام و امضای درمانگر یا پزشک نوع هزینه مشارکت خانواده
      یارانه ای آزاد 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
فرم شماره 9
نمونه فرم مشخصات تیم توانبخشی به تفکیک نوع تخصص  وتعداد افراد خدمت گیرنده مرکز........ نیمه اول / دوم سال .......
نام مرکز          نام مؤسس        نام مسئول فنی
مدرک و رشته تحصیلی مسئول فنی   سال تأسیس
ردیف مشخصات نیروی تخصصی  تعداد معلول ذهنی خدمت گرفته در شش ماهه اول/دوم سال ..........
 نوع تخصص تعداد نام و نام خانوادگی 
 پزشک   
    
    
 پرستار   
    
    
 گفتار درمانگر   
    
 فیزیوتراپیست   
    
 کاردرمانگر   
    
 روانشناس   
    
 مددکار  اجتماعی   
    
 سایر تخصصها   
    

 

تأیید مدیر مرکز                                                    تأیید بهزیستی شهرستان                                  تأیید بهزیستی                                 
مهر وامضاء                                                       مهر وامضاء                                           مهر وامضاء
 

 

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  آمار سایت
 • کل مطالب : 16
 • کل نظرات : 7
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 1
 • آی پی امروز : 0
 • آی پی دیروز : 0
 • بازدید امروز : 2
 • باردید دیروز : 1
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 10
 • بازدید ماه : 44
 • بازدید سال : 44
 • بازدید کلی : 6,072